Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale

/Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale
Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale2021-03-02T13:29:35+03:00

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

Versiune actualizată în Februarie 2021

Deoarece considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru noi, dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea, principiile şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui Regulament îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele Dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin website-urile noastre.

 

Cine suntem

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor Dvs. și, de aceea, noi CABINETUL DE AVOCAT DAN RADULESCU, numit în continuare ”CABINETUL”, în calitate de operator de date personale, ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces. Acest site https://www.radulescusiasociatii.ro/ numit în continuare ”WEBSITE” este furnizat și administrat de CABINETUL DE AVOCAT DAN RADULESCU cu sediul în București, Șoseaua Iancului, nr. 6, bl. 113B, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 2, e-mail: office@radulescusiasociatii.ro.

Această Politică poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi. Recomandările Dvs. sunt întotdeauna binevenite.

Ce date personale prelucrăm

În general, colectăm datele Dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. În timpul procesului de informare necesar pentru asigurarea serviciilor noastre juridice este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

 • Date de identificare (de exemplu numele și prenumele Dvs.);
 • Detaliile de contact (de ex. adresa fizică a Dvs. sau a companiei Dvs., adresa Dvs. de e-mail personală/de serviciu și numarul de telefon al Dvs. personal/de serviciu);
 • Informații despre familia dvs. (situație maritală, numele soției/ soțiului, copii în întreținere, numele copiilor, situația și numele rudelor de gradul 1 si altele);
 • Informații de natură juridică inerente derulării serviciilor curente de asistență;
 • Informații de natură medicală legate de capacitatea de muncă, boli profesionale, boli cronice, accidente cu afectarea stării de sănătate;
 • Informații de natură financiară, situație conturi bancare, situație salarială, moșteniri, alocații, amenzi etc.;
 • Informații despre interacțiunile Dvs. cu conținutul nostru on-line.

În vederea comunicării pentru o buna derulare a serviciilor noastre, colectăm date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon.

Care sunt scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale în conformitate cu legislația aplicabilă includ: furnizarea de servicii juridice precum și activități de comunicare.

Toate procesele de colectare a datelor personale la CABINET sunt bazate pe un temei legal solid care poate fi susținut de:

 • prezentarea consimțământului, la deschiderea unei fișe de client și la datele colectate prin formularele de pe site-uri;
 • relație contractuală detaliată printr-un contract de asistență juridică;
 • justificare bazată pe o prevedere legală;
 • activitate/un proces bazate pe legitimul interes al CABINETULUI de a oferi servicii juridice, de mediere și de legislația muncii de cea mai bună calitate;
 • activitate susținută de interesul vital al unui client;
 • activitate susținută de interesul public, care poate interveni în unele dintre spețele noastre.

Cum colectăm informațiile despre dvs.

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre Dvs. în următoarele moduri:

 • direct de la Dvs. (de exemplu dacă ne contactați prin telefon, e-mail sau alte canale de comunicare);
 • în cursul interacțiunilor noastre cu Dvs. (contacte directe cu prilejul participării la unele acțiuni publice și/sau private);
 • este posibil să primim informații despre Dvs. de la terțe părți (de exemplu din dosare aflate în diferite stadii de documentare primite de la partenerii noștri);
 • de asemenea, putem reține informații despre Dvs. prin simpla evidență a interacțiunilor cu Dvs., cum ar fi de exemplu detalii despre prestarea unor servicii anterioare, documente de natură comercială, etc.

CABINETUL nu este responsabil pentru informațiile personale oferite voluntar despre dvs. în paginile publice ale rețelelor sociale sau prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email sau pe website.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale

CABINETUL păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate către noi sunt stocate în condiții tehnice și organizaționale adecvate. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau renunțarea la mesajele primite prin email și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării unui minim de informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Pentru a vă exercita drepturile legate de păstrarea și utilizarea datelor dvs., ne puteți oricând contacta pe adresa de email office@radulescusiasociatii.ro.

Precizia datelor personale prelucrate și minimizarea

CABINETUL face demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale sunt corecte și actualizate, respectând totodată Principiul minimizării datelor prin limitarea la strictul necesar în legătură cu scopurile prelucrării. Pentru a vă exercita drepturile legate de exactitatea datelor Dvs., ne puteți oricând contacta pe adresa de email office@radulescusiasociatii.ro.

Colectarea datelor despre minori

Deoarece ne pasă de siguranța și confidențialitatea on-line a copiilor, nu contactăm cu bună știință sau nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 16 ani, fără a avea acordul părinților sau a reprezentanților legali, cu respectarea tuturor reglementărilor și legislației europene și naționale cu privire la prelucrarea datelor despre minori.

Cum sunt stocate datele dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne.

Cine are acces la datele dvs.

Datele cu caracter personal transmise de Dvs. sunt prelucrate doar de CABINET și de partenerii noștri asociați în furnizarea de servicii juridice, de mediere și de legislația muncii de cea mai bună calitate.

Conform legislației în vigoare, datele cu caracter personal obținute pot să fie dezvăluite fără consimțământul utilizatorului spre instituțiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate operatorului de către acestea, și, în funcție de situație, persoanele vizate sunt notificate.

Cum respectăm Principiile prelucrării datelor cu caracter personal (Art.5 – Principiile GDPR)

Legalitate: Prelucrarea datelor cu caracter personal datele personale ale clienților și partenerilor se face cu bună-credință, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale. Toate procesele de colectare a datelor personale la CABINET sunt bazate pe un temei legal solid care poate fi susținut de: solicitarea consimțământului, derularea unei relații contractuale susținută printr-un contract prestări servicii, justificare bazată pe o prevedere legală, activități susținute de interesul public sau de interesul vital al unui client, precum și activități bazate pe legitimul interes al CABINETULUI de a oferi servicii juridice, de mediere și de legislația muncii de cea mai bună calitate.

 

Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

 • Scopul nostru este să va asigurăm în permanență servicii juridice, de mediere și de legislația muncii la cele mai înalte standarde;
 • Datele furnizate nu vor fi prelucrate decât în scopul pentru care au fost solicitate;
 • CABINETUL nu va folosi niciodată datele dumneavoastră personale în alte scopuri și nici nu va permite transmiterea lor către alte entități, cu excepția cazurilor și organizațiilor prevăzute de lege.

Confidențialitate: Persoanele care prelucrează, în numele CABINETULUI, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de prestări servicii clauze de confidențialitate actualizate GDPR. De asemenea, partenerii care procesează o parte din datele personale sunt responsabili pentru datele procesate prin clauze contractuale de confidențialitate.

Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal care nu are acoperire in temeiurile legale menționate în Legea nr. 679/2016 Articolul 6, Paragraful 1, Literele (b) – (f) şi alte acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate.

Informarea: CABINETUL își asumă responsabilitatea informării pentru fiecare nouă procedură de procesare a datelor personale colectate. Oricând puteți să contactați CABINETUL la adresa office@radulescusiasociatii.ro pentru a solicita informații complete despre temeiul legal, natura si tipurile de informații pe care le deținem.

 

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;

 • Acolo unde este posibil, această perioadă de stocare este garantată prin politica de retenție a datelor personale;
 • Acolo unde există prevederi legale explicite, datele personale se păstrează împreună cu documentele în care sunt menționate, conform prevederilor legale cuprinse în Regulamentele de Ordine Interioară şi în nomenclatoarele arhivistice.

Cum partajăm datele personale ale Dvs.

Pentru îndeplinirea scopurilor legitime de prelucrare, CABINETUL poate partaja datele dumneavoastră cu parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină CABINETUL în desfășurarea activității:

 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru asigurarea de servicii de evaluare și expertiză contabilă și judiciară, servicii cadastrale și topometrice, precum și servicii notariale și de traduceri oficiale, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul internațional de date

În calitatea sa de furnizor de servicii juridice, de mediere și de legislația muncii, CABINETUL nu are relații care să conducă la un transfer internațional de date cu țări din spațiul Uniunii Europene sau state non-UE, în conformitate cu Articolele 44 – 49 din Regulamentul (UE) 2016/679.  

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Prin această politică, CABINETUL certifică faptul că îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal. CABINETUL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal ale clienților sau partenerilor, colectate conform prevederilor legale în vigoare. CABIENTUL a investit resurse specifice pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți partenerii și colaboratorii CABINETULUI precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama CABINETULUI sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Respectarea drepturilor persoanei vizate

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din data de 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către CABINET conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea CABINETULUI cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către CABINET a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către CABINET;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, CABINETUL  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către CABINET către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

Opoziția poate fi revendicată în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, în situațiile în care datele implicate sunt prelucrate doar în temeiul interesului legitim al CABINETULUI sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care CABINETUL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) din România, care poate primi sesizări din partea persoanelor vizate la urmatoarele coordonate: adresa postala Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, telefon +40.318.059.211, adresa postala electronica anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul platformei online dataprotection.ro.
 • dreptul de a vă adresa Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate, precum și pentru situațiile în care considerați că operatorul de date personale sau Autoritatea competentă nu au acordat atenția necesară solicitării dvs. de exercitare a drepturilor enunțate.

Cum vă puteți exercita drepturile de acces

Operatorul de date cu caracter personal este CABINETUL, specializat în servicii juridice, de mediere și de legislația muncii. Prin această politică, CABINETUL vă asigură că vom acorda în permanență o maximă importanță respectării drepturilor Dvs. fundamentale și în calitate de persoană vizată. Suntem convinși că orice solicitare ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, în concordanță cu prevederile legislației interne și internaționale și cerințele GDPR. CABINETUL a dezvoltat și implementat o procedură specială de soluționare a solicitărilor de acces la date venite din partea persoanelor vizate (clienți și parteneri).

Clienții și partenerii noștri au posibilitatea de a comunica în orice moment cu CABINETUL,  în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos: CABINET AVOCAT DAN RADULESCU: office@radulescusiasociatii.ro, adresă de corespondență: București, str. Pajurei, nr. 2, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 13, sector 1.

În general, CABINETUL nu va solicita nicio taxă pentru a vă putea exercita oricare dintre drepturile de mai sus. E bine să rețineți că, în cazul în care solicitarea Dvs. de acces la informații este nefondată, neargumentat de repetitivă sau excesivă, legislația în vigoare ne permite să percepem o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea. De asemenea, avem toate temeiurile juridice pentru a nu da curs unei cereri de acces la date în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane vizate.

Cum actualizăm Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru data publicării celei mai recente variante a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul paginii de internet dedicate Politicii de Confidențialitate.